Rodzaje igieł chirurgicznych – opis i zastosowania

Czubek igły chirurgicznej jest jednym z bardziej zróżnicowanych elementów konstrukcyjnych w tego typu asortymencie. Punkt ten rozciąga się od wysuniętego końca igły do miejsca maksymalnego przekroju korpusu. Każdy czubek igły jest zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem wymaganego poziomu ostrości, aby płynnie penetrować określonego rodzaju tkanki. Pod tym względem wyróżniamy zakończenie stożkowe, tnące i szpatułkowe. Więcej na ten temat znaleźć można w treści poniższych akapitów.

Czytaj dalej

Konstrukcja igły chirurgicznej – kompendium wiedzy

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, konstrukcja igły chirurgicznej odgrywa bardzo istotną rolę zarówno w środowisku zabiegowym, jak i podczas jej doboru. Powinno się zatem dobrze poznać specyfikację tego asortymentu, aby decyzja o wyborze konkretnej igły była podyktowana jej budową oraz związanymi z tym właściwościami. Nie bez znaczenia jest również rodzaj zabiegu, w którym wybrany materiał szewny ma zostać wykorzystany. Wiedząc to, możemy skupić się na konstrukcyjnych szczegółach igieł chirurgicznych, czyli jej podstawie, trzonie oraz czubku.

Czytaj dalej

Szwy okulistyczne – jakie wybrać do poszczególnych zabiegów i tkanek oka?

Chociaż łączenie tkanek w chirurgii okulistycznej odbywa się czasem z pomocą alternatywnych metod (kleju tkankowego, elektrokoagulacji, fotokoagulacji), to z całą pewnością szwy chirurgiczne są najbardziej popularnym i uniwersalnym sposobem osiągnięcia odpowiedniego efektu zabiegowego. Aby jednak właściwie dobrać ich rodzaj, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj i własności, jakimi charakteryzują się dane tkanki oka. Podobnie jest w przypadku igieł, którym również poświęcamy osobną część tego artykułu. Odpowiedni dobór nici okulistycznych zależy bowiem od rozpatrzenia anatomii tkanek oka i właściwości biomechanicznych szwów chirurgicznych. Tylko w ten sposób chirurg może osiągnąć dobre efekty na specjalistycznym polu chirurgii okulistycznej. Jakie nici i igły chirurgiczne stosuje się przy tego rodzaju szyciu? Jak wiążą się one z konkretnym rodzajem zabiegów? Więcej na ten temat poniżej.

Czytaj dalej

Igły chirurgiczne – podstawowa charakterystyka i kryteria doboru

Świat zabiegów chirurgicznych to miejsce poddawane na przestrzeni ostatnich lat bardzo dynamicznym zmianom. Wynikają one zarówno z chęci coraz lepszego leczenia, ale także determinuje je potrzeba ograniczenia pozabiegowych powikłań u pacjenta i postęp wiedzy w technologii i medycynie pozwalający na wykonywanie coraz bardziej specjalistycznych zabiegów chirurgicznych. Wraz z postępem badań i technik w środowisku chirurgicznym ewoluują także materiały i urządzenia do zamykania ran. To, co wystarczyło jeszcze 15 lat temu, dziś zostało zmodyfikowane, a nawet całkowicie usunięte z kanonu zabiegów chirurgicznych. Jednym z elementów, który musiał zostać poddany fali zmian, były igły chirurgiczne (ich budowa, właściwości oraz kształt i wielkość). Jak asortyment ten wygląda dziś? Czym powinna charakteryzować się dobrze dobrana igła? Na te pytania odpowiada ten artykuł – zapraszamy do lektury!

Spis treści:

  Sztuka doboru odpowiedniej igły chirurgicznej

  Od czego zacząć?

  Rola igły chirurgicznej wydaje się bardzo prosta. Przede wszystkim powinna ona umożliwić chirurgowi jak najbardziej sprawne i bezpieczne założenie szwu w celu zbliżenia brzegów rany. Co to oznacza? Po pierwsze od igły wymaga się odpowiedniej zdolności penetracji tkanek, czyli takiego, który będzie dopasowany do konkretnej procedury zabiegowej. Po drugie bardzo ważne jest także, aby jej użycie było poręczne i dostosowane do warunków pola operacyjnego (np. operowania w ciasnych miejscach lub na delikatnych tkankach). Po trzecie warto tu również wspomnieć o wymienionych we wstępie powikłaniach – infekcje okołooperacyjne, krwiaki, zakażenie, zrosty, czy rozejście się zespoleń linii szwu to tylko niektóre z nich. Zapobieganie negatywnym następstwom zabiegów chirurgicznych stanowi jedno z wielu wyzwań pracy chirurga, jednakże jest szczególnie istotne z punktu widzenia ewentualnych konsekwencji medycznych i prawnych.

  Nie zapominaj o jakości

  Należy zwrócić uwagę nie tylko na dobór igły pod kątem zabiegu, ale także jej jakość. Odkształcenia podczas penetracji, utrata ostrości, a także rozmiar otworu podczas pasażu, który posiada większą średnicę niż użyta nić chirurgiczna, to jedne z podstawowych konsekwencji źle dobranej igły chirurgicznej. Nie można tu także zapomnieć o bezpieczeństwie użytkowania igły przez osobę prowadzącą zabieg oraz jej wydajności, która determinuje również efektywność kosztową (szczególnie biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje zakażeń okołooperacyjnych) w niemal każdej specjalności zabiegowej związanej z użyciem specjalistycznych szwów chirurgicznych. Bardzo istotne jest także zwrócenie uwagi na wytrzymałość, plastyczność i ostrość stosowanej igły.

  Rodzaje igieł chirurgicznych

  Na koniec warto dodać, że igły pod względem kształtu czubka dzielimy na stożkowe, tnące i szpatułkowe. Igły tnące służą przede wszystkim do szycia tkanek bardziej zbitych (powięzi i skóry), a igieł okrągłych używa się do szycia tkanek mniej spoistych (tkanki podskórnej, narządów wewnętrznych) – poza skórą. Szpatułki to natomiast narzędzie dla chirurga okulisty. W razie wątpliwości w wyborze między igłą okrągłą lub tnącą co do zasady zaleca się wybór igły okrągłej do wszystkiego oprócz szycia skóry.

  Igła chirurgiczna prosta
  Igły proste najczęściej stosuje się do szycia łatwo dostępnych miejsc (fot. commons.wikimedia.org, آرمین).

  Czego należy oczekiwać od dobrej igły?

  W przeciwieństwie do nici chirurgicznych igła używana podczas zabiegu ma kontakt z tkankami rany pacjenta zaledwie przez krótką chwilę. Sprawia to, że oczekiwania co do igieł chirurgicznych są związane ze zgoła innymi kryteriami. Jeśli mielibyśmy wymienić najistotniejsze i najbardziej uniwersalne z nich, to byłyby to z całą pewnością:

  • wysokiej jakości stal nierdzewna użyta do ich produkcji,
  • grubość igły odpowiednia do szytej tkanki (przyjmuje się tutaj, iż powinna ona posiadać jak najmniejszą średnicę, która równocześnie gwarantuje równocześnie wystarczającą siłę penetracji tkanek),
  • stabilny uchwyt w imadle umożliwiający płynne operowanie wybraną igłą podczas zabiegu (osiągana przez spłaszczenie trzona igły w części bliższej mocowania nici),
  • zdolność założenia szwów przy minimalnym uszkodzeniu tkanek podczas pasażu (osiągany przez odpowiednią ostrość i powleczenie igły silikonem),
  • ostrość czubka gwarantujący minimalny opór tkanek podczas penetracji (szczególnie ważne przy zabiegach wymagających delikatności, precyzji i doskonałego efektu kosmetycznego, np. w chirurgii plastycznej),
  • wyważenie pod względem sztywności (wytrzymałe na zginanie) i plastyczności budowy (ograniczające możliwość złamania podczas zabiegu),
  • odporność na korozję i sterylność w celu wykluczenia przenoszenia mikroorganizmów podczas zakładania szwu),
  • bardzo cienka powłoka silikonowa lub podobnego rodzaju, która redukuje siłę potrzebną do przebicia tkanki, jednocześnie zapewniając niski poziom jej traumatyzacji (z wyjątkiem okulistyki),
  • budowa igły dostosowana do rodzaju i objętości zespalanych tkanek (tzn. pod względem długości, odpowiedniej krzywizny oraz czubka igły),
  • średnica igły równa lub nieznacznie większa od średnicy szwu (jeśli nić będzie grubsza może to spowodować większy opór podczas zakładania szwu; zaniedbanie w tym względzie to także większa traumatyzacja tkanek).

  Podsumowanie

  Wiemy już zatem, iż dobór odpowiedniej igły chirurgicznej ma bardzo wiele wspólnego z dostosowaniem jej rodzaju do wybranej procedury zabiegowej. Wszystkie wymienione powyżej szczegóły mają ogromne znaczenie również z perspektywy trudności przeprowadzania zakładania szwów w konkretnym miejscu. Na tym jednak nie kończy się niezbędna wiedza w tym temacie, gdyż, aby prawidłowo dobrać igłę chirurgiczną warto zdawać sobie również sprawę z tego, jakie elementy składają się na jej budowę oraz tego, jak rodzaj igły chirurgicznej determinuje jej zastosowanie. O tym jednak w nadchodzących artykułach, do których lektury już teraz zapraszamy!

  Źródła:

  1. Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne Krzysztof Bielecki (red.), Makmed Lublin 2008, wyd.2
  2. Podstawowy kurs chirurgii skóry, wyd. II, A. Bieniek, W. Baran Edra Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2015
  3. Podstawy szycia chirurgicznego; M. Trybus, MP Wydawnictwo, Kraków 2006, wyd.3
  4. Chih-Chang Chu, J. Anthony von Fraunhofer, Howard P. Greisler, Wound Closure Biomaterials and Devices, CRC Press LLC 1997
  5. Procedury i techniki stosowane w chirurgii, R.M. Kirk, wyd. I polskie, red. J. Kulig, Elsevier Urban & Partner Wydawnictwo, Wrocław 2011
  6. State of the Art Vaginal Surgery 2nd Edition, N. Goel, Jaypee Brothers Medical Pub, 2013
  7. Surgical Sutures – A Review, A. Goel, Delhi Journal Of Ophthalmology 26(3):159-162 · Marzec 2016
  8. Blueprints Surgery, Seth J. Karp , James P.G. Morris LWW, 2009, wyd.5
  9. Doświadczalne badania nad doborem nici chirurgicznych dla celów urologii, Kazimierz Dąbrowski, Beata Fulińska, Julian Dybek, Jan Sikora, Urologia Polska 1981/34/1. 
  10. A review on properties of surgical sutures and applications in medical field, Srinivasulu K. & N. Dhiraj Kumar, International Journal of Research in Engineering & Technology Feb 2014, 85-96

  Jak dobrać optymalne nici chirurgiczne?

  Nici chirurgiczne, ze względu na swoją różnorodną specyfikację i właściwości, mają w przypadku konkretnych rodzajów swoje ustalone zastosowanie. Niejednokrotnie jeden rodzaj szwów można użyć do kilku różnych zabiegów chirurgicznych, jednakże może się to odbyć np. z różnym efektem estetycznym. Warto więc znać kryteria doboru tego typu produktów, gdyż w pracy chirurga są one nieodzowną częścią specjalizacji i odpowiednio wykonanego szycia. Pierwszą decyzją, którą musi podjąć lekarz zakładający szwy, jest wybór pomiędzy nićmi wchłanialnymi lub niewchłanialnymi, monofilamentem i multifilamentem, odpowiednią grubością, kolorem, a także tym czy będą one wykonane z naturalnych włókien lub tworzywa syntetycznego.

  Czytaj dalej

  Monofilament a multifilament – porównanie

  Klasyfikacja szwów zgodnie z ilością włókien, które je budują, jest jednym z bardziej istotnych zagadnień dotyczących tej części asortymentu chirurgicznego. Można wręcz powiedzieć, że to absolutna podstawa programowa dla kogoś, kto żywo interesuje się tą tematyką – czy to ze względu na swoją profesję, czy też z czystej ciekawości świata i chęci poszerzania własnych horyzontów naukowych. Nici chirurgiczne możemy więc podzielić na produkty o uproszczonej strukturze oraz na takie, które swoją budowę opierają na kilku włóknach. Z dywersyfikacją na tym poziomie produktu wiążą się również różne właściwości, zastosowanie konkretnych szwów oraz wiele innych niuansów, o których nie wolno zapominać podczas ich wyboru. Czym jest zatem monofilament i co odróżnia go od multifilamentu? Na jakich płaszczyznach i detalach warto oprzeć to porównanie? O tym w kolejnych akapitach.

  Czytaj dalej