Regulamin

Regulamin sklepu madens.pl z dnia 1 grudnia 2017 roku

§ 1. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca – Madens Maciej Marcinkowski, ul. Hetmańska 35/8, wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr NIP: 781-000-55-24, REGON 630301774, nr tel. +48 61 843 48 00, adres e-mail: biuro@madens.pl
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod domeną madens.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego Sprzedawcy
 4. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 5. Konsument – zgodnie z art. 221Kodeksu Cywilnego Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności nici chirurgiczne.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w Sklepie, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 4. Miejsce wydania Towaru musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i w wartościach brutto (zawierają wliczony podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta w Sklepie (zamówienie bez rejestracji).
 3. Wyrażone przez Sprzedawcę zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
  1. rodzaj towaru, jego producenta,
  2. krótki opis towaru,
  3. cenę towaru,
  4. przewidywany czas realizacji zamówienia,
 4. Kupujący może złożyć Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wykonanie co najmniej następujących czynności:
  1. dodanie wybranego produktu do koszyka;
  2. wybór sposobu dostawy;
  3. wybór sposobu płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności:
  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. adres poczty elektronicznej
  4. adres dostawy
  5. numer telefoniczny
 6. Złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów i kosztów ich dostawy, o czym Kupujący zostaje poinformowany bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego. Sprzedawca może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
 9. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
  1. odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz opłatę za dostawę. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia w całości;
  2. odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedawca realizuje zamówienie w pozostałej części.
 10. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
 11. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji:
  1. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy wskazanym przy zamówieniu;
  2. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line – po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
  3. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze – po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 12. W związku z faktem, iż podczas realizacji Zamówienia wszelkie dokumenty udostępniane są Kupującemu w formie elektronicznej oraz w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
 13. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej: potwierdzenia złożenia Zamówienia, linków (hiperłączy) do niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisanych w formacie PDF.

§ 4. KOSZT DOSTAWY

 1. Koszt dostawy Zamówień o wartości powyżej 250 złotych pokrywa Sprzedawca jednym ze sposobów wysyłki Pocztex Kurier48, a Kupujący płaci jedynie za zakupiony Towar (darmowa dostawa). W przypadku zamówień powyżej 400 zł darmowa dostawa może nastąpić kurierem.
 2. Dostawa towarów wskazanych w zamówieniu następuje w jeden z wybranych przez Kupującego sposobów:
  1. Pocztą Polską (POCZTEX Kurier48) za pobraniem;
  2. Pocztą Polską (POCZTEX Kurier48) po przedpłacie;
  3. Kurierem (GLS) za pobraniem;
  4. Kurierem (GLS) po przedpłacie;
  5. Odbiór osobisty.
 3. Wysyłka zamówień złożonych we wtorek i piątek realizowanych Pocztą Polską następuje następnego dnia roboczego.
 4. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie określonym na karcie produktu dla każdego z Towarów, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1, na który składają się:
  1. czas realizacji:
   • „wysyłka już w 24 godziny” – towar jest w magazynie Sprzedawcy lub w magazynie Producenta, wysyłka nastąpi już w terminie 24 godzin od dokonania zapłaty ceny za towar oraz kosztów dostawy, albo od złożenia zamówienia z opcją dostawy za pobraniem lub odbioru osobistego. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji może zostać wydłużony do 3 dni roboczych, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego;
   • „wysyłka w 14 – 21 dni” – towar musi zostać sprowadzony z magazynu zagranicznego, wysyłka nastąpi w terminie od 14 do 21 dni od dokonania zapłaty ceny za towar oraz kosztów dostawy, albo od złożenia zamówienia z opcją dostawy za pobraniem lub odbioru osobistego.
  2. czas dostawy
   • czas dostawy Pocztą Polską – zgodnie z regulaminem POCZTEX 2 dni robocze w przypadku przesyłek Kurier48. Wysyłkę zamówień złożonych we wtorek i piątek realizowanych Pocztą Polską wysyłamy następnego dnia roboczego;
   • czas dostawy Kurierem „GLS” – 1 dzień roboczy.
  3. Dostawa towaru następuje w terminie będącym sumą czasu realizacji i czasu dostawy. Dla Zamówień złożonych z wielu produktów za czas dostawy należy przyjąć najdłuższy termin z określonych na kartach produktów.

§ 6. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. gotówką do rąk pracownika Poczty Polskiej i firmy kurierskiej (za pobraniem);
  2. kartą płatniczą;
  3. przelewem zwykłym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   Bank Pekao S.A.
   31 1240 3767 1111 0000 4066 9999
  4. szybką płatność elektroniczną – za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24, tj. PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań;
  5. za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449;
 3. Terminy płatności:
  1. w przypadku płatności za pobraniem – w chwili dostarczenia Towaru;
  2. w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem zwykłym, szybką płatnością elektroniczną Przelewy24 bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal – niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 7. SPRAWDZENIE PRZESYŁKI PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Kupującemu w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem zaleca się sprawdzenie, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony:
  1. jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, zamówiony Towar jest uszkodzony lub występuje ubytek w Towarze, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas przewozu, czy została spowodowana przez Kupującego po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika protokołu o stanie przesyłki (protokołu szkodowego), który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;
  2. istotne jest, aby w protokole szkodowym szczegółowo opisać stan opakowania i znajdującego się w niej Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Kupującego w spowodowaniu szkody. W protokole szkody daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Protokół szkodowy podpisuje pracownik firmy przewoźnika i odbiorca, kopię protokołu otrzymuje odbiorca.
  3. Prawidłowo sporządzony protokół szkody znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji u przewoźnika, a tym samym w przypadku uznania reklamacji przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Kupującego lub zwrot należności. Po spisaniu protokołu szkodowego należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą:
  • telefonicznie pod numerem: +48 61 843 48 00
  • e-mailem na adres: biuro@madens.pl
  1. Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
  2. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez przewoźnika, Sprzedawca rekomenduje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewoźnika (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji Sprzedawcy.
  3. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Kupującemu, ponosi Sprzedawca.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w posiadanie Towaru przez Konsumenta. W przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin liczy się od momentu wejścia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności:
  1. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną (e-mail), przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego Konsumentowi wraz z Towarem lub przesyłanego Konsumentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz dostępnego pod adresem www.madens.pl/zwroty-i-reklamacje.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi pocztą e-mail otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki środkiem wybranym przez Konsumenta.
 8. Wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w 8 ust. 1 Regulaminu, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia).
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi oraz trzech miesięcy od momentu wydania rzeczy przedsiębiorcy.
 2. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać reklamowany Towar na koszt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą:
 • telefonicznie pod numerem: +48 61 843 48 00
 • e-mailem na adres: biuro@madens.pl
 1. Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji z tytułu rękojmi zgłoszonej przez Kupującego będącego Konsumentem. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy umów, w których Kupujący nie posiada statusu Konsumenta (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.

Platforma ODR.

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z platformy ODR jako jednego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Europejska platforma ODR jest stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie przez niezależny organ (np. arbitra, mediatora) sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet między Konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest MADENS Maciej Marcinkowski. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  1. w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
  2. w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  4. jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
  5. w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
  6. w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Madens.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych
   w ofercie towarów;  Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
  7. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
  8. w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 8. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związkuz przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  Użytkownika przez Administratora.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i ochrony prywatności znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu, która stanowi część Regulaminu.

§ 12. SYSTEM OCEN

 1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 2. Wysyłka ankiet potransakcyjnych następuje przy użyciu:
  1. systemu Zaufane Opinie, którego operatorem jest Ceneo Sp. z o.o.
  2. systemu Customer Reviews, którego operatorem jest Customer Reviews Ltd.
 3. Wystawianie ocen w ramach systemu Zaufane Opinie Ceneo odbywa się zgodnie z Regulaminem Ceneo.pl dostępnym pod adresem http://info.ceneo.pl/regulamin.
 4. Wystawianie ocen produktowych w ramach systemu Customer Reviews odbywa się zgodnie z Regulaminem Cusrev.com dostępnym pod adresem https://www.cusrev.com/reviewer-terms oraz według § 12 pkt 1 oraz pkt 5-12 niniejszego Regulaminu.
 5. Ocena w formie opisowej może mieć charakter polecający lub niepolecający produkt. Graficzna ocena sprzedaży pozwala ocenić Kupującemu w skali od 1 do 5 jakość produktu, a także dodać jego zdjęcie. Oceny prezentowane są w karcie produktu, w zakładce „Opinie”
 6. Ocena może być przyporządkowana do konkretnej Transakcji, wówczas otrzymuje oznaczenie “Zweryfikowana Opinia”.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach.
 8. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Sklep.
 9. Oceny powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem Transakcji i nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
  2. danych kontaktowych,
  3. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
 10. Niedozwolone jest uczestniczenie przez Użytkownika w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć ocenę produktu).
 11. Sprzedający nie ingeruje w treści ocen, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji, usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:
  1. naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności § 12 pkt 8 lub 9,
  2. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu produktowi, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
  3. treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu,
  4. treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.
 12. Poprzez umieszczenie opinii Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z niej przez Sprzedającego lub inne podmioty współpracujące ze Sprzedającym na podstawie odrębnych umów, a także jej modyfikowanie we wskazanym wyżej zakresie.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)
  3. Ogólne Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 2. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
 4. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  2. rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedawcę,
 5. O zmianie regulaminu Sprzedawca informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.
 6. Aktualny Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej dla wszystkich Kupujących na stronie Sklepu w zakładce Regulamin (https://www.madens.pl/Regulamin)
 7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 roku.

Ostatnia zmiana Regulaminu: 1.02.2019

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (reklamacji)

Copyright © 2024 - Sklep Medyczny Madens - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna
Zamknij

Fartuchy medyczne

RozmiarLXL
Długość rękawa57cm60cm
Długość całkowita110cm120cm
Szerokość ramion62cm70cm
Szerokosć na dole130cm150cm

Fartuchy chirurgiczne

RozmiarSMLXLXXL
Długość rękawa48cm50cm52cm54cm56cm
Długość całkowita109cm111cm115cm119cm122cm

Ubrania chirurgiczne

RozmiarSMLXLXXL
Długość bluzy70cm72cm75cm77cm82cm
Szerokość ramion53cm56cm59cm63cm67cm
Szerokość w pasie50cm53cm56cm61cm64cm
Długość spodni99cm101cm107cm113cm116cm
Przejdź do pełnej tabeli rozmiarowej

×